Nasza misja

Z pasją przekazujemy wiedzę, a dzięki naszemu zaangażowaniu integrujemy ludzi w działaniu. Wykorzystując film i fotografię łączymy także miejsca i czasy, utrwalając pamięć.

Nasze cele

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie:

  1. Aktywizacji społeczności ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania fotografii i filmu.
  2. Wspierania, aktywizacji i integracji środowiska artystycznego.
  3. Stwarzania warunków do podejmowania i realizacji inicjatyw artystycznych.
  4. Promocji twórczości i kreowania ciekawych zjawisk w kulturze i sztuce.
  5. Zwiększania i polepszania dostępu społeczeństwa do wiedzy praktycznej i teoretycznej w dziedzinach związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii i filmu.
  6. Wspieranie, wzmacnianie i upowszechnianie roli fotografii i filmu, jako dziedzin sztuki dostępnych dla każdego.
  7. Upowszechniania i utrwalania wiedzy o historii i kulturze Mazowsza, w tym Urzecza, warszawskiego mikroregionu etnograficznego.

O Fundacji

Fundacja Rozwoju Kultury Trzeci Brzeg została założona przez Aminę Księżopolską i Arkadiusza Obszyńskiego. Jestesmy fotografami, pasjonatami fotografii i filmu.

Naszą pasją dzielimy się z innymi, tak właśnie powstał Klub Fotograficzny przy Centrum Kultury Wilanów. Łączymy ludzi, tak jak woda łączy dwa brzegi. Jeśli mielibyśmy dodać jeden przymiotnik, który by nas definiował, to byłoby to słowo “zaangażowani”.

Jako fotografowie jesteśmy uważnymi obserwatorami otaczającej nas rzeczywistości. Angażujemy się zarówno w działania na rzecz lokalnej społeczności, ale także w odkrywanie i upamiętnianie lokalnej historii. Pielęgnowanie pamięci o Urzeczu, to nasza misja wynikająca z pasji, ciekawości i fascynacji, której poświęcamy część naszych działań. 

Poprzez fotografię i film pomagamy ludziom odkrywać pasję, iskrę motywującą do rozwoju i do działania. Nasza uważność pomaga nam odkrywać i pokazywać innym piękno naszej lokalnej kultury. Dzięki zaangażowaniu wspólnie odkrywamy i utrwalamy naszą tożsamość kulturową, tak potrzebną w szybko zmieniajcym się obecnie świecie.

Z pasją i zaangażowaniem działamy na rzecz kultury wykorzystując film i fotografię.

Nasze działania

Fundacja Rozwoju Kultury Trzeci Brzeg powstała w październiku 2022 r. na kanwie naszych wcześniejszych działań.

I chociaż do tego momentu działaliśmy jako osoby prywatne, to za nami dwa projekty, na które otrzymaliśmy dofinansowanie:

“Urzecze w fotografii” – VIII-IX 2021 – organizacja warsztatów, wystawy “Urzecze w fotografii” oraz opracowanie i wydruk broszury “Urzecze w fotografii” – finansowanie w kwocie 9000zł w ramach programu “Mobilni w kulturze” m.st.Warszawy.

Podwójna wystawa fotograficzna “Wilanów – Віланув” oraz “Urzecze w fotografii II” VIII-IX 2022 – organizacja spotkania oraz wystawy – finansowanie w kwocie 2000zł w ramach programu Inicjatywy Sąsiedzkie m.st. Warszawy.

Projekty we współpracy:

W październiku 2021 założyliśmy Klub Fotograficzny przy Centrum Kultury Wilanów, obecnie należy do niego ponad 60 osób z którymi regularnie działamy. Więcej o działaniu Klubu można znaleźć na dedykowanej stronie https://iso6400.pl

W pierwszym roku działania Klubu Fotograficznego zadziało się:

5000 i więcej zdjęć na naszej grupie wewnętrznej,

2700 i więcej na naszej stronie zewnętrznej  

50 niepowtarzalnych członków Klubu  

45 wyzwań – fotograficznych prac domowych 

30 spotkań klubu 

20 i więcej fotoreportaży z wilanowskich wydarzeń 

16 warsztatów  

15 plenerów  

14 wystaw wirtualnych 

10 miesięcy działania 

5 gości specjalnych: Ania Wibig, Adam Mikuła, Paweł Poręcki, Tomasz Zienkiewicz, Chris Niedenthal 

3 wystawy drukowane 

3 sesje zdjęciowe realizowane przez Aminę i Arka z asystentami z Klubu 

3 sesje zdjęciowe przekazane na cele charytatywne (w ramach akcji Słoiki z Wilanowa oraz na rzecz PAH pomoc Ukrainie) 

We współpracy z Dzielnicą Wilanów oraz Centrum Kultury Wilanów zorganizowaliśmy I Wilanowski Fotomaraton. Plenerową grę fotograficzną – w której uczestnicy w czasie czterech godzin mieli za zadanie wykonać i dostarczyć 4 zdjęcia na 4 zadane tematy.

Poprzez realizacje filmowe i fotograficzne wspieramy lokalne akcje charytatywne – Słoiki z Wilanowa, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy sztab Wilanów, pomoc dla Ukrainy, działania pomocowe Stowarzyszenia Kobiety Wilanowa.