Fundacja Rozwoju Kultury Trzeci Brzeg – nasza misja

Z pasją przekazujemy wiedzę, a dzięki naszemu zaangażowaniu integrujemy ludzi w działaniu. Wykorzystując film i fotografię łączymy także miejsca i czasy, utrwalając pamięć.

O Fundacji

Fundacja Rozwoju Kultury Trzeci Brzeg została założona przez Aminę Księżopolską i Arkadiusza Obszyńskiego, fotografów, pasjonatów fotografii i filmu. 

Naszą pasją dzielimy się z innymi, tak właśnie powstał Klub Fotograficzny przy Centrum Kultury Wilanów. Łączymy ludzi, tak jak woda łączy dwa brzegi. Jeśli mielibyśmy dodać jeden przymiotnik, który by nas definiował, to byłoby to słowo „zaangażowani”. 

Jako fotografowie jesteśmy uważnymi obserwatorami otaczającej nas rzeczywistości. Angażujemy się zarówno w działania na rzecz ludzi, jak i w odkrywanie i upamiętnianie lokalnej historii. 

Z pasją i zaangażowaniem działamy na rzecz kultury wykorzystując film i fotografię.

Nasze cele

Celem Fundacji Rozwoju Kultury Trzeci Brzeg jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie:

  1. Aktywizacji społeczności ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania fotografii i filmu.
  2. Wspierania, aktywizacji i integracji środowiska artystycznego.
  3. Stwarzania warunków do podejmowania i realizacji inicjatyw artystycznych.
  4. Promocji twórczości i kreowania ciekawych zjawisk w kulturze i sztuce.
  5. Zwiększania i polepszania dostępu społeczeństwa do wiedzy praktycznej i teoretycznej w dziedzinach związanych ze sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii i filmu.
  6. Wspieranie, wzmacnianie i upowszechnianie roli fotografii i filmu, jako dziedzin sztuki dostępnych dla każdego.
  7. Upowszechniania i utrwalania wiedzy o historii i kulturze Mazowsza, w tym Urzecza, warszawskiego mikroregionu etnograficznego.

Nasze działania

Fundacja Rozwoju Kultury Trzeci Brzeg powstała w październiku 2022 r. na kanwie naszych wcześniejszych działań. 

I chociaż do tego momentu działaliśmy jako osoby prywatne, to za nami dwa projekty, na które otrzymaliśmy dofinansowanie:

„Urzecze w fotografii” – VIII-IX 2021 – organizacja warsztatów, wystawy „Urzecze w fotografii” oraz opracowanie i wydruk broszury “Urzecze w fotografii” – finansowanie w kwocie 9000zł w ramach programu „Mobilni w kulturze” m.st.Warszawy.


Podwójna wystawa fotograficzna “Wilanów – Віланув” oraz “Urzecze w fotografii II” VIII-IX 2022 – organizacja spotkania oraz wystawy – finansowanie w kwocie 2000zł w ramach programu Inicjatywy Sąsiedzkie m.st. Warszawy.

Projekty we współpracy:

W październiku 2021 założyliśmy Klub Fotograficzny przy Centrum Kultury Wilanów, obecnie należy do niego ponad 60 osób z którymi regularnie działamy. Więcej o działaniu Klubu można znaleźć na dedykowanej stronie https://iso6400.pl

W pierwszym roku działania Klubu Fotograficznego zadziało się:

5000 i więcej zdjęć na naszej grupie wewnętrznej, 

2700 i więcej na naszej stronie zewnętrznej   

50 niepowtarzalnych członków Klubu   

45 wyzwań – fotograficznych prac domowych  

30 spotkań klubu  

20 i więcej fotoreportaży z wilanowskich wydarzeń  

16 warsztatów   

15 plenerów   

14 wystaw wirtualnych  

10 miesięcy działania  

5 gości specjalnych: Ania Wibig, Adam Mikuła, Paweł Poręcki, Tomasz Zienkiewicz, Chris Niedenthal  

3 wystawy drukowane  

3 sesje zdjęciowe realizowane przez Aminę i Arka z asystentami z Klubu  

3 sesje zdjęciowe przekazane na cele charytatywne (w ramach akcji Słoiki z Wilanowa oraz na rzecz PAH pomoc Ukrainie) 

We współpracy z Dzielnicą Wilanów oraz Centrum Kultury Wilanów zorganizowaliśmy I Wilanowski Fotomaraton. Plenerową grę fotograficzną – w której uczestnicy w czasie czterech godzin mieli za zadanie wykonać i dostarczyć 4 zdjęcia na 4 zadane tematy.

Poprzez realizacje filmowe i fotograficzne wspieramy lokalne akcje charytatywne – Słoiki z WilanowaWielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy sztab Wilanów, pomoc dla Ukrainy, działania pomocowe Stowarzyszenia Kobiety Wilanowa.